Category: machiko kyo

davidhudson:

Machiko Kyo, March 25, 1924 – May 12, 2019.

ozu-teapot:

Rashomon | Akira Kurosawa | 1950

Machiko Kyô

ozu-teapot:

Ugetsu Monogatari – Kenji Mizoguchi – 1953

Machiko Kyô

ozu-teapot:

Gate of Hell (Jigokumon) – Teinosuke Kinugasa – 1953

Machiko Kyô

toshiro-mifune:

Masayuko Mori, Toshiro Mifune, & Machiko Kyo get prepared for the filming of Rashomon (Akira Kurosawa, 1950)

Floating Weeds (1959,
Yasujirō Ozu, Japan)

Gate of Hell (1953, Teinosuke Kinugasa, Japan)

Ugetsu (1953, Kenji Mizoguchi, Japan)

Rashomon (1950, Akira Kurosawa, Japan)

sonimage1965:

Machiko Kyo and Sophia Loren