Before the Rain (1994, Milcho Manchevski, UK/F…

Before the Rain (1994, Milcho Manchevski, UK/France/Macedonia)