justvisiting-bowie:

justvisiting-bowie:

Masayoshi Sukita, Tokyo Subway 1980