mydarktv:

mydarktv:

No, there won’t be many coming home.
Oh, there won’t be many, there may not be any.
But there won’t be many coming home.